2017 - 09 - 22

DBH


Astelehena, ekainaren 12a

UDALDIA: KANPAMENTU-ALDIA

BIBLIAKO IRAKURGAIA: Hebrearrei 6, 19

«Itxaropen hau geure bizitzaren aingura tinko eta segurua dugu, zeruko santutegi barruraino sartzen dena»

IRAKURGAIA

Egun on, neska-mutilok!

Hasi gara ikasgeletan beroa igartzen, uda hurbil den seinale, eta ikasturtearen amaiera neketsua egiten zaigu. Baina arrazoi onak ditugu, azken txanpa honetan, gure burua motibatu, indarrak hartu eta azken ahalegina egiteko: eskolan emaitza onak lortzea eta udan gozatu eta ongi pasatzea.

Horretarako, udaldian gozatu eta ondo pasatzeko, salestar etxe guztietan oso esperientzia berezia eskaintzen zaizue: udako ikastaroak eta kanpamentuak. Ia adin guztietarako kanpamentuak ditugu. Lehen Hezkuntzakoentzat, saltinbanki eta guzti; DBHkoentzat, Katekumenotzaren hastapenaz; nagusientzat, katekumenotzaz eta katekumenotzaren ondorengoaz.

Kanpamentu hauek, kasu askotan, gazte-zentroetako, parrokietako eta salestar ikastetxeetako fede-taldeen bileretan bizi izandakoa indartzen dute. Lagunen arteko lotura sendotzen dute eta, jakina, parte-hartzaileek fede eta konpromisozko esperientzia biziak berenganatzen dituzte.

Ziur gaude esperientzia honek ez zaituela epel utziko. Horren erakusgarri… ondorengo bideoak (etxe bakoitzak bereak jar ditzake).

BIDEOA: Vídeopromocional X Ciudad de la GaviotacampamentoADS (2,41”)

https://www.youtube.com/watch?v=4_A8EuBZ8E8

Trailer CampamentoADS 2012 (4’): https://www.youtube.com/watch?v=ptsq0yE0hgU

GOGOETARAKO

Udaldia aprobetxatzeko eta udan ondo pasatzeko modu asko daude… eta hau horietako bat da. Zeri begira zaude? Eman zure izena, eman ez baduzu!

Fedea arimaren aingura da”

OTOITZA

Jainko maitea,
badakit gaur otoitz egiten dudan abesti hau
entzun nahiko zenukeela:
zoriontsu nagoelako!
Egin txalo zoriontasuna egia dela sentitzen baduzu,
egin txalo adiskidetasuna zuretzat zer den badakizu,
egin txalo egin nahi duzuna dela uste baduzu.
Ez alferrik galdu zure denbora,
ezerk ezin nau behean utzi,
zure maitasuna garaiegia, handiegia, indartsuegia da.
ZORIONTSUA NAIZ!!

Asteartea, ekainaren 13a

UDALDIA: BESTEEKIN SOLIDARIOA IZATEKO ALDIA

EBANJELIOA: Mateo 25, 35-40
«Gose bainintzen eta jaten eman zenidaten; egarri, eta edaten eman; arrotz, eta etxean hartu ninduzuen; biluzik nengoen, eta jantzi egin ninduzuen; gaixo, eta bisitatu; kartzelan, eta ikustera etorri”. Orduan, zintzoek esango diote: “Jauna, baina noiz aurkitu zintugun goseak eta jaten eman genizun, edo egarriak eta edaten eman? Noiz aurkitu zintugun arrotz eta etxean hartu, edo larrugorri aurkitu eta jantzi? Noiz aurkitu zintugun gaixo edo kartzelan eta ikustera joan?” Eta erregeak erantzungo die: “Benetan diotsuet: Nire seniderik txikien hauetako edozeini egin zeniotena, neuri egin zenidaten».

IRAKURGAIA

Solidaritatea edo elkartasuna beste pertsonekin bat egitea da, horien interesekin eta beharrekin bat egitea. Solidaritatea balioa da. Gure giza esentziatik sortzen da: bestea gure espeziearen edo gure familia handiaren partetzat hartzen dugu eta denok berdinak garela ulertzen dugu. Gizakiari dagokion oro ez zaigu inorena iruditzen, gurea baizik, eta gutako bakoitza besteari gertatzen zaiona bere haragian sentitzeko gauza da. Horregatik, solidario izateak pertsona bakoitzaren balioa aintzat hartzen dugula eta bere bizitzako proiektua burutu dezan laguntzen dugula esan nahi du. Enpatia gauzatzeko,  hau da, beste pertsona batek bezala pentsatzeko eta beronen barne-biziera gurea balitz bezala sentitzeko, gai garela inplikatzen du. Enpatia eta solidaritatea, beste gauza batzuk bezala, ikasi egin daitezke; denboraz, sendotu egiten dira eta, denon artean, gure beharra duen ekimen solidario oro bultzatu behar dugu. Gure astialdian kultura, inguru sozial edo adin desberdinetako pertsonekiko esperientziak edo bizipenak gauza ditzakegu, gure gizartea eratzen duten errealitateekin konektatu ahal izateko.

Joan Paulo II.aren hitzetan: “Solidaritatea ez da azaleko sentimendua, denon eta gutariko bakoitzaren onaren alde ahalegintzeko erabaki tinko eta iraunkorra baizik, denok egiaz denen arduradun izan gaitezen”.

Guk norbaiti edo norbaitek guri mesede egitea bizi ditzakegun ekintzetarik atseginetako bat da. Mesede egitea, mesede txikia zein handia, balio izugarriko jarrera da. Ez du preziorik. Horrek izan dezakeen sari bakarra gure esker ona da.

Solidaritatea ekintza konkretuetan erakusten da; solidaritateak besteekiko loturak sendotzen ditu. Batzuetan, solidaritatea ez datza jarrera pertsonal batean, taldekoan baizik. Ekar dezagun gogora edozein talde-proiektu. Esaterako, eskolako talde-lan bat edo elkarte baten barruan egiten diren ongintzazko ekintzak. Proiektu hauek abiarazten direnean, konpromisoa, elkarrekikotasuna eta solidaritatea funtsezkoak dira helburu bat lortzeko. Bakoitzak bere laguntza eskaintzen du eta, hala, pertsona gisa errealizatzen da eta, gainera, elkarteak edo taldeak aurrera egin dezan eta hazi dadin laguntzen du. Gizarte solidarioa pertsona guztiak baliotsutzat hartzen diren gizartea da.

BIDEOA:https://www.youtube.com/watch?v=ZEepDHsM65k

OTOITZA

Jauna, irakats iezadazu bihotz-zabala izaten.
Zure bakezko, maitasunezko eta solidaritatezko erreinua gure bitartez egia bilaka dadin nahi dugu,
ez baitugu hitz polit baina hutsaletan sinesten.

Asteazkena, ekainaren 14a

UDALDIA: DENBORALDIAREN AZKENA

BIBLIAKO IRAKURGAIA:Deuteronomioa 15, 10

«Eman, beraz, eskuzabal, ez gogoz kontra, eta zeuen Jainko Jaunak zeuen eginkizun eta jarduera guztietan bedeinkatuko zaituzte»

IRAKURGAIA ETA GOGOETA

Gure kideekin bedeinkapenak eta egoera positiboak ez ezik modu negatiboan eragiten digutenak ere partekatzea balio handiko kristau-oinarria da.

Kristautasunaren urre gorrizko araua integrala da, zeren Jesus ez baitzen gauza, egoera edo gai berezi batera bakarrik mugatu. Araua globalizatu zuen: “besteek zuei egitea nahi zenuketen guztia, egin zuek ere besteei”.

Besteei gauza materialak ematea edo uztea (besteekin partekatzea) laudagarria, egokia eta noblea bada, ez du garrantzi gutxiago jakintza, berri onak, poza, optimismoa, konfiantza, Jainkoaganako fedea eta… itxaropena partekatzeak.

Partekatzeko, une eta aukera oro dira onak. Gure bizitzak, berau arautzen duten balioek bezala, polo biko kondizio existentziala du; hala, etengabe dugu jaiotzearen aurka hiltzea; ongiaren aurka, gaizkia; pozaren aurka, tristezia; arrakastaren aurka, porrota; aberastasunaren aurka, pobrezia; egoismoaren aurka, eskuzabaltasuna; Jainkoaganako fedearen aurka, beldurra.

Ona partekatzeak errealizazio, betetasun eta solidaritateko sentimenduak eragiten dizkigu. Tristezia, etsipena eta mina partekatzen ditugunean, gure zama arintzen dela, eramangarriagoa bilakatzen zaigula eta bakarrik ez gaudela sentitzen dugu.

BIDEOA: https://www.youtube.com/watch?v=dHEAbU875bI

OTOITZA

Jauna, beharbada, ez dut gauza askorik emateko,
baina dohain asko hartu ditut,
besteekin partekatzeko.
Irakats iezadazu egoista ez izaten,
lehenengo besteengan pentsatzen
eta poztasunez ematen.
Irakats iezadazu
naizena eta daukadana partekatzen.
Neure gauzak ez ditzadala neuretzat gorde,
ikas dezadala gauzok besteei eskaintzen,
neuk hartu dudanaz denak goza daitezen.
Asko daukat emateko,
eta daukadana ugaritu egin daiteke,
besteekin partekatuz gero.
Jesus, alda ezazu nire bihotza,
daukadana emateko,
emanez gero hartu egiten baita
eta partekatuz gero ohartzen gara
zu gure bihotzean zaudela.
Hala bedi, Jauna!

Osteguna, ekainaren 15a

AGURRA: BIZITZA, KANPAINA HANDIA

BIBLIAKO IRAKURGAIA: 1 Pedro 5, 7

«Utzi Jainkoari zeuen kezka guztiak, bera baita zuetaz arduratzen»

IRAKURGAIA ETA GOGOETA

Ikasturtearen azkena edo amaiera beti da ospakizun berezia. Agurren eta emozioen tertzioa da, eta lortutakoen eta lortzekoen azterketa edo balantzea egiteko unea.

Bai ikasleek, bai gurasoek, bai irakasleek, esker oneko hitzak esaten dituzte ikasturtearen amaieran. Etapa bat ixten da, beste bat hasteko.

Gizakiok ospakizun eta festa esanguratsuen bidez adierazten ditugu gure emozioak. Arrazoiak galdetuko balizkigute, erantzungo genuke:

“Poza, adiskidetasuna eta daukaguna partekatzea gogoko dugulako”.

“Gure aurrekoengandik gertaera garrantzitsuak taldean/elkartean ospatzekoohitura edo usadioa jaso dugulako”.

“Jainkoak gu zoriontsu bizitzea nahi duelako”.

“Ederra, polita eta artistikoa dena mirestea atsegin dugulako”.

“Jainkoagan sinesten dugunontzat, bere ohoretan festak ospatzea beroni eskerrak emateko eta beronekin eta elkartearekin estuago lotzeko aukera delako”.

BIDEOA: https://www.youtube.com/watch?v=yGIle5VS2P0

OTOITZA

Goresten zaitugu, Aita, zeure esku ahaltsutik
atera diren sorkari guztiekin.

Zeureak dira,

eta zure presentziaz eta samurtasunez beteak daude.

Goretsia zu.

Jainkoaren Seme Jesus,

Zeuk eginak dira gauza guztiak.
Mariaren ama-barruan sortu zinen,

lur honen parte egin,

eta gizakiaren begiez begiratu zenion mundu honi.

Gaur bizirik zaude sorkari bakoitzarengan,

berpiztuaren loriaz.

Goretsia Zu.

Ostirala, ekainaren 16a

IKASLEEN AGURRA:
ZURE BIZITZA, ZEU ZARA PROTAGONISTA

EBANJELIOA: Lukas 7, 44-48

«Eta, emakumeagana bihurturik, Simoni esan zion: “Ikusten al duzu emakume hau? Zure etxean sartu naizenean, ez didazu oinak garbitzeko urik eskaini; honek, berriz, malkoz busti dizkit oinak eta bere ileaz xukatu. Zuk ez nauzu musu emanez agurtu; hau, berriz, sartu denetik ez da gelditu nire oinei musuka. Zuk ez didazu burua olioz igurtzi; honek, berriz, oinak ukenduz igurtzi dizkit. Beraz, hau diotsut: Bekatu asko ditu, baina hainbesteko maitasuna ageri badu, Jainkoak barkatu dizkion seinalea da; gutxi barkatzen zaionak maitasun gutxi agertzen du”.Eta emakumeari esan zion: «Barkatuak dituzu zeure bekatuak». Beste bazkaltiarrak beren artean hasi ziren esaten: «Nor ote dugu bekatuak barkatu ere egiten dituen hau?»Baina Jesusek esan zion emakumeari: «Zeure sinesmenak salbatu zaitu; zoaz bakean».

IRAKURGAIA ETA GOGOETA

Egun on, lagunok, irakasleok, gurasook, anai-arrebok eta ikasleok, baina batez ere DBHko laugarren mailako ikasleok.

Nabarmendu egiten ditugu, 4. maila gaur protagonista delako. Mezu honekin, gure ikastetxeari agur esaten diogu. Ikastetxean barrea, negarra edo haserrea eragin diguten hainbeste une bizi izan ditugu, baina gauza horiek egin gaituzte talde trinko. Denok bat egiten dugu, elkar errespetatuz eta gutariko bakoitzaren berezitasunak onartuz.

Gogoan dugu oraindik lehenengo eskola-eguna, gogoan oraindik orduko ziurgabetasuna, dena berria zelako: irakasle berriak, ikaskide berriak… eta orain, azken une honetan, tristatu egiten gara ikastetxea utzi behar dugulako. Hainbeste bizipen, hainbeste gertaera, hainbeste une… eta batez ere hainbeste lagun!

Baina etapa-bukaera hau pozez ere bizi behar dugu, gure prestakuntza-bidean fase bat ixten dugulako. Don Boscok esaten zuen bezala: hezkuntza bihotzaren kontua da.

Eta orain hementxe gaude, gure agurra ospatzen, hamalau urte luze eta zoragarri zuen ondoan eman ondoren. Denok itxaroten genuen hain urruti iruditzen zitzaigun egun hau iristea. Eta iritsi da, eta Haur Hezkuntza osoa, Lehen Hezkuntza osoa eta DBH osoa igaro ondoren, hementxe gaude, hasi ginen guztiok amaiera honetara heldu ez garen arren. Ikasturteetan zehar pertsona berriak etorri dira, ikasgelako taldera moldatzea lortu dute, eta denok, oharkabean, pertsona gisa hazten, gaur garenak izaten eta ezkutuan genituen aldeak ezagutzen lagundu diogu elkarri.

Esan dezakegun gauza bakarra:Eskerrik asko!Eskerrak guraso eta anai-arrebei, urte hauetan ahalik eta ondoen eraman gaituzuelako; badakigu ez direla urte errazak izan. Eskerrak lagundu diguzuelako, kontsolatu gaituzuelako, balio on horiek irakatsi dizkiguzuelako, bidea erraztu diguzuelako, eduki duzuen guztia eman diguzuelako eta, batez ere, eskerrak zuen pazientziagatik, gure nerabezaroan etengabe erakutsi duzuen pazientziagatik. Galdu gaituzuela uste duzue, baina, lasai, itzuliko gara eta.

Irakasleei ere eskerrak eman nahi dizkiegu. Eskerrak, asko eta ondo irakatsi diguzuelako. Eskerrak, zuen pazientziagatik, ondotxo baitakigu askotan “zailak” izan garela.

Eta, azkenik, eskerrak zuoi, ikaskideoi, lagunoi, hemendik adiskide handiak baitaramatzagu  bihotzean. Elkar ikusiko dugu BIZITZAn!

BIDEOA/ABESTIA: Axel: celebra la vida (3:49”): https://www.youtube.com/watch?v=Pjv19I7xbSg

OTOITZA

Eskerrak, Jainko Aita,
eskaintzen dizkiguzun mirari guztiengatik.
Batzuetan ez ditugu behar bezala estimatzen,

ez baikara horiez ohartzen.

Eskerrak BIZIAgatik, adiskideengatik, familiagatik eta jasotako heziketagatik.