2021 - 08 - 5

DBH


Astelehena, urriaren 8a

NIRE MOTXILA PRESTATZEN DUT
DENBORA ONDO APROBETXATU

BIBLIAKO IRAKURGAIA: Erromatarrei 12, 9-12, 15

«Gorrotatu gaizkia eta itsatsi ongiari. Maita ezazue elkar bihotzez senide on bezala, elkar nork baino nork maiteago izaten saiatuz. Izan saiatuak eta ez nagi; izan gogoz kartsu, Jauna zerbitzatzeko beti prest. Bizi zaitezte itxaropenean alai… Poztu pozez daudenekin; egin negar negarrez daudenekin».

IRAKURGAIA

Garrantzitsua da ikasteko denbora ondo aprobetxatzea (horretarako daude ikasketa-teknikak), baina hori bezain garrantzitsua edo garrantzitsuagoa da zure astialdia aprobetxatzea, hau ondo erabiliz gero, zure eguneroko ahaleginari etekin handiagoa aterako baitiozu. Zure astialdia erabiltzeak esan nahi du, jakina, astialdia daukazula eta horretan/horrekin zerbait egin behar duzula. Hortxe aukeratu behar dituzu zure jarduerak, zure interesen arabera. Zure burua ezagutzen lagunduko dizu, zure lagun-taldeak nahi duena gorabehera.

Dibertsio komertzializatuen gehiegizko erabilerak eragin handia du zugan eta gizartean: gastu handiegiak, funtsik gabeko jarduerak, … Honek, gainera, mimetismoa eragiten du, hau da, denok elkarren antzeko izatea, gauza bera pentsatzea, eta erraza eta atsegina egiten zaiguna bakarrik onartzea. Horrela, erraz onartuko dituzu beste batzuen jarrerak, iritziak eta ohiturak. Baina jakin behar duzu zure astialdian egiten duzunak ez duela bakarrik zerukusia zinema eta bestelako ikuskizunak kontsumitzearekin, ezta tabernetara edo bestelako “zuloetara” joatearekin ere… Badira beste jarduera batzuk, beste leku batzuk, gehiago poztu eta zoriontsuago egin zaitzaketenak, zure lagunek aukeratu ez arren. Hortaz, aukeratu hobe izaten lagunduko dizuten jarduerak; egiten duzuna egin ondo; erabili zure irudimena eta ekimena; eta, batez ere, autonomiaz, horrek interesik gabeko jarduerak egitea

eta errutinan erortzea eragotziko baitizkizu. Ona eta komenigarria da zentzu kritikoa eta irizpide pertsonala edukitzea, gara ditzakezun jarduera guztietatik zeinek laguntzen dizun hazten, zeinek eragozten dizun haztea eta eragiten dizun denbora galtzea,… bereizteko. Gogoratu: denbora urrea bezain baliotsua da.

GOGOETARAKO

Pentsatu: Zer egin duzu uda honetan? Ez zaizu iruditu mundu guztiak gauza berbera egiten duela? Ez duzu pentsatu mundu guztia norabait joan dela eta herria “hutsik” geratu dela? Ez duzu inoiz pentsatu herrian pasatu duzun oporraldia lagunekin batera gozatu nahi izango zenukeela?

Eta orain, bete-betean azterketetarako ikasten ari zarenean, erraz galtzen duzu arreta zure mugikorrera etengabean mezuak iristen direlako? Telefono mugikorrak libre egiten zaituela eta nahi duzuna egiten uzten dizula uste duzu?


BIDEOA: la importancia de aprovechar el tiempo – Denbora aprobetxatzearen garrantzia

https://www.youtube.com/watch?v=AD9CjjvTEtc


IRUDIA

Astelehena
Bizitzak egunero oparitzen dizu 24 orduko txekea,
zeuk erabakitzen duzu nola inbertitu”.

OTOITZA

Eskerrak, Jauna, egun berri bat oparitu diguzulako.

Eskerrak, Jauna, gauza handiak egiteko aukera berria eskaini diguzulako.

Eskerrak, Jauna, irteerako marran beste bidelagun batzuekin batera jarri gaituzulako.

Eskerrak, Jauna, zure indarra, aurrera egiten laguntzen diguna, nabaritu dezakegulako.

Asteartea, urriaren 9a

NIRE MOTXILA PRESTATZEN DUT
BESTEEN BEHARRAK ZEINTZUK DIREN JAKITEKO ZURT EGON


EBANJELIOA: Lukas 8, 20-21

«Eta jakinarazi zioten Jesusi: “Ama eta anai-arrebak dituzu kanpoan, zu ikusi nahian”. Jesusek, berriz, erantzun zien: “Hauek ditut nik ama eta anai-arreba: Jainkoaren hitza entzun eta betetzen dutenak”.

IRAKURGAIA

“Tu puedes ser el milagro” liburuan, Regina Brett idazleak kontatzen du behin bere amak   sukalderako telebista txiki bat nahi izan zuela, jatorduak prestatu bitartean gogokoen zituen saioak ikusteko. Orduan, aitak telebista itzela erosi zion, aparatu txikia erraz sartuko zen lekuan inola sartzen ez zena. Idazlearen amak nahigabetua sentitu zuen bere burua, eta aitak, nahasita, telebista harekin amari nahi zuena baino gehiago ematen ziola uste baitzuen.

Idazlearen ikasbidea: “guretzat garrantzitsu dena, beharbada ez da garrantzitsuena guk lagundu nahi diegun pertsonentzat”. Idazlearen esanetan, egin dezakegun gauzarik onena “Nola lagun diezazuket?” galdetzea da.

Askotan gizakiok entzun eta behar dugun laguntza eskain diezagutela bakarrik behar dugu, besterik ez, are gutxiago lagundu behar digunak berak egokitzat duen modura eta egokitzat duen arloan laguntzea, hau da, berak nahi duena egitea.

Inori laguntzeko, funtsezkoa da gure buruan bakarrik pentsatzeari uztea… eta horri entzutea eta horrek behar duena eta nahi duena egitea.

GOGOETARAKO

Zer moduz “entzuten” duzu? Inori entzuteko orduan, adi-adi eta arretaz entzuten diozu?

Atsegin duzu besteek zuri entzutea eta jaramon egitea?

Eta eskolan? Adi-adi entzuten diezu irakasleari eta ikaskideei?


BIDEOA: Aprender a escuchar:
https://www.youtube.com/watch?v=LtMQDPAnauE

IRUDIA

Asteartea
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIwKKLlJ_dAhUR1RoKHUAWAp0QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.iurd.com.ve%2Fgfteen%2F2014%2F08%2F29%2Fsordo-y-ciego%2F&psig=AOvVaw2cVeAaCTv99Pk_MiWp28w7&ust=1536075169373779

OTOITZA

Eskerrak, Jauna, entzuten diguzulako.

Eta, gainera, isilean, zuri entzuteko gai izan gaitezkeelako.

Asteazkena, urriaren 10a

NIRE MOTXILA PRESTATZEN DUT
ESKER ONEKO IZAN
(horretarako arrazoi asko baitago)

EBANJELIOA: Mateo 11, 25-26

«Behin batean, Jesus honela mintzatu zen: «Goresten zaitut, Aita, zeru-lurren Jauna, gauza hauek jakintsu eta ikasiei ezkutatu dizkiezulako eta jende xumeari agertu. Bai, Aita, goretsia zu, horixe izan baituzu gogoko».

IRAKURGAIA

Esker oneko izan behar dugu, beti. Esker oneko izateak gizalegea adierazten du. Askotan ahaztu egiten zaigu hori, baina hala da. Bizitzan ezin dugu dena kontrolatu, gauza asko geratzen dira gure kontroletik at, baina gauzen aurrean nola erreakzionatzen edo erantzuten dugun… kontrola dezakegu.

“Beharbada esker ona ez da dohainik garrantzitsuena, baina beste guztien ama da” Marco Tulio Ciceron.

Ondorengo puntuek gogoeta eragin eta orain arteko ikuspuntua aldatzen lagun diezazukete.

+ Ireki begiak mundura. Gure “unibertso itxitik” irten behar dugu, kanpora begiratu, besteei behatu, dauzkagun gauza guztiez ohartu eta horiengatik eskerrak eman. Zoritxarrez, pertsona asko daude gu baino egoera txarragoan; ordua dugu horien egoeraz jabetzeko eta horiei erreparatzeko.

+  Pentsatu zenbat gauza txar gertatzen ez zaizkizun. Batzuetan ezbehar txiki batengatik larritzen gara, eta ez dugu pentsatzen gertatutakoa askoz txarragoa izan zitekeela.

+  Erreparatu gertatzen zaizkizun gauza onei. Askotan, gure bizitzan, ez gara gertatzen zaizkigun gauza txiki on horiez jabetzen, “ikusgarriak”, jakina, nabariagoak direlako eta deigarriagoak gertatzen zaizkigulako.  Hala ere, apurtxo bat pentsatzen baduzu, zure bizitzako gauza onak asko eta ugari direla ohartuko zara.

+  Ikasi esker oneko izaten… esker oneko izanez, hau da, praktikatuz. Modu asko daude horretarako;  esaterako, “Esker oneko egunkaria” idatzi.

+  Zure inguruko pertsonek izan dezatela jarrera postiboa eta izan daitezela esker onekoak.

+ Ez izan biktima. Ez pentsatu gauza txarretan bakarrik. Bilatu egoera guztien alde positiboa. Beti daude gauza onak, positiboak, pozgarriak, atseginak, … lehenengotan ohartzen ez bagara ere.

+ Pertsona esker onekoak pertsona atseginak eta miresgarriak iruditzen zaizkigu. Saia zaitez, bada, halakoa izaten. Hasteko, izan esker oneko gertatzen zaizkizun gauza on txikiekiko. Ohartuko zara… asko direla.

GOGOETARAKO

Nola ikusten duzu zure bizitza/bizimodua? Gai zara zure inguruko gauza positiboak ikusi eta baloratzeko? Gai zara gertatzen zaizkizun gauza onak aintzat hartzeko? Zure bizitzari begiratzen diozunean, zeri erreparatzen diozu? 

BIDEOA: https://www.youtube.com/watch?v=t8po1s5tCDw

IRUDIA: https://lamenteesmaravillosa.com/wp-content/uploads/2017/03/Hombre-saltando-por-un-camino.jpg

Asteazkena

OTOITZA

Isilean, izan esker oneko. Daukazun guztia (asko baita) baloratzen eta horrez gozatzeko aukera handia aintzat hartzen lagunduko dizu.

Eskerrak, Jauna!

Osteguna, urriaren 11

NIRE MOTXILA PRESTATZEN DUT
LAGUNTZA ESKATZEKO GAI IZAN


EBANJELIOA: Joan 4, 6-8

«Eguerdi ingurua zen. Ikasleak hirira joanak ziren janaria erostera. Hortan, Samariako emakume bat etorri zen putzura ur bila. Jesusek esan zion: “Emadazu edaten».


IRAKURGAIA

Laguntza behar denean laguntza eskatzen ikastea apaltasunezko eta ausardiazko ekintza da. Laguntza eskatzean, hala gure aukerak eta ahalbideak gehitu eta hobetzeko eta zailtasunak gutxitu edo arintzeko tresna gehiago dugula “aitortzen” eta onartzen dugu.

Laguntza eskatzen dugunean, beste pertsonari gure konfiantza eskaintzen diogu. Gure arteko harremana indartzen dugu eta gure buruari handiustearen geruza kentzen diogu, askotan inorengan fidatu ezin garela, gauzak ondo egiteko geu bakarrik garela gai… edo bakarrik gaudela uste izaten baitugu.

Laguntza eskatzen dugunean, inoren gainetik ez gaudela aitortzen/onartzen ari gara. Laguntzen dugunean ez gaude inoren gainetik, eta laguntzen digutenean ez gaude inoren azpitik. Laguntza jasotzea ez da apalgarria, ez du esan nahi inoren aurrean makurtzen garenik. Laguntza behar dugula onartzeak hobe egiten gaitu, besteekin hurkoago.

Laguntza eskatzeak zintzoago egiten gaitu, sentiberago, guk lagundu beharko dugun ordurako. Laguntza eskatzeak ez du porrotarekin zerikusirik, ezta menpekotasunarekin edo gutxiagotasunarekin ere.

Laguntza eskatzeak zerikusi handiagoa du gure mugak onartzearekin, apaltasunarekin eta ausardiarekin. Gure aurriritziei eta besteekiko mesfidantzari aurre egiten baitiegu.

GOGOETARAKO

Zaila egiten zaizu laguntza eskatzea? Kostatu egiten zaizu? Nora jotzen duzu laguntza eskatzeko? Nori eskatzen diozu laguntzeko? Beti laguntzeko prest dauden horietakoa zara? Eta laguntzeak zure gauzak atzeratzen baditu… orduan ere laguntzen duzu?
BIDEOA: El arte de pedir ayuda: https://www.youtube.com/watch?v=XO-7GiYuFJA&t=22s

IRUDIA: https://i.pinimg.com/564x/66/51/d8/6651d86fecaf8d4c0fd4af87350d4825.jpg

Osteguna

Ezin diegu denei lagundu, baina denok lagun diezaiokegu norbaiti”.

OTOITZA

Ama maitea, Andre Maria Pilarrekoa, bihar zure eguna da, zure oroitzapena egingo dugu.
Lagun iezaguzu hurbiltzen zaizkigunei gure eskua luzatuz laguntzen eta horiek gure irribarreaz pozten.

Andre Maria Pilarrekoa, egin otoitz gure alde.