2017 - 02 - 28

HH – LH


Asteazkena, martxoaren 1a

HAUTSEN EGUNA: GARIZUMAREN HASIERA

Garizuma… zer esan nahi du? Garizuma, urtearen barruan, berrogei eguneko aldia da, kristauok Jesusek lurrean, hil baino lehenago, bizi izan zituen azken egunak gogoratzen ditugun aldia.
Garizuma ez da urtero egun berberetan egokitzen. Batzuetan otsail-martxoetan da; besteetan, martxo-apiriletan. Baina beti hasten da asteazkenez, Hautsen egunean edo Hausterre-egunean, eta beti bukatzen da Erramu-egunean.
Hautsen egun edo Hausterre-egun esaten zaio asteazken horri, egun horretan Elizara joaten diren pertsonei apaizak gurutzearen seinalea hautsez egiten dielako bekokian. Hauts honek kristauoi egin nahi dugun bidea gogorarazten digu, hautsetik Jesusek gurutzean oparitutako eta Jainkoak haren Piztueran osotutako maitasunerako bidea.
40 egun ditugu Pazkoa prestatzeko. Hasi da Garizuma. Ez ikaratu! Garizuma ez dator bat, nahitaez, debekuekin edo galarazpenekin: “Kanpora txokolatea!”, “Pastelik ez!”. Ez. 40 eguneko festa bizi dezakezu: Barkamenaren festa, Itxaropenaren festa, Biziaren festa! Prest zaude abenturan murgiltzeko? Prest zaude Jainkoa bihotz-bihotzez bilatzeko?

IPUINA: Ezkutuan jardun

- Karlos, lagundu, mesedez, mahaia ipintzen.
- Jolin, beti lagundu behar dizut nik!
- Bai, baina zuk laguntzen ez badidazu, nork lagunduko dit? Zure anaiak ezin dit lagundu, oso txikia baita.
- Beno… -esan zuen marmarka Karlosek.
Handik ordu-erdira ama jangelan sartu zen eta mahaia ipinita zegoela ikusi zuen.
- Eskerrik asko, Karlos.
Karlosek, bere gelatik:
- Ama, prest egon da lehendik.
Ama pentsakor geratzen da:
- Nork prestatuko ote zuen?

EBANJELIOA: Mateo 6, 1-3
«Zuk limosna egitean, ez beza jakin zure ezkerrak zer egiten duen eskuinak; horrela, zure limosna ezkutuan geldituko da… Zu, otoitz egiteko, sar zaitez zeure gelan, itxi atea eta egin otoitz ezkutuan dagoen zeure Aitari, eta ezkutukoa ere ikusten duen zeure Aitak emango dizu ordaina».

GOGOETARAKO

Bihotza berritu edo aldatzeko, Jainkoak hiru ekintza burutzera gonbidatzen zaitu. Zeintzuk? Ondorengoen artean, inguratu zirkulu batez edo azpimarratu: pelegrinazio bat egin; otoitz egin; argi bat piztu; belauniko jarri; limosna eman; barau egin; ur bedeinkatua jaso. Nola egin behar dira hiru ekintza hauek? Jakiteko, testuan lau aldiz agertzen den hitza aurkitu behar duzu.

BIDEOAK

https://www.youtube.com/watch?v=omOtrOOhBt4
https://www.youtube.com/watch?v=9inNwSQL6Gw

Garizuma bizitza argiago eta ederrago baterako abiapuntua da.
Prest zaude, Garizuma honetan, Jesusek nahi duen bezala bizitzeko, beregana bihotz-bihotzez itzultzeko?
Smileysek jarrera desberdinak erakusten dituzten aurpegiak ditu. Marra batez lotu ezazu aurpegi bakoitza esan nahi duenarekin.

Garizumako SMILEY berezi hauek nahi duzun lekuan itsasi: zure agendan, pegatina eta post-it-etan, hotzgailuan, sukaldeko arbelean, amatxoren poltsan, aitatxoren idazmahaian. Horrela, zure familia alaiago bizi ahal izango da Garizuma honetan.

OTOITZA

Garizuma honetan, Jauna,
zuk partekatzera, ematera, laguntzera,… deitzen didazu.
Otoitz egitera, nire ikastaldia zuri eskaintzera,
besteen alde eskatzera, deitzen didazu.
Irakats iezadazu ahalegintzen, nire eginbeharrak egiten, etxean laguntzen.
Bai, Jauna, beste edozeren gainetik,
40 egun hauetan, zurekin batera egin nahi dut bidea.

Osteguna, martxoaren 2a

ZORIONEKOAK, ERASOTUAK

Gaur egun Jesusi jarraitzea haize kontra joatea da. Benetan, tolesik gabe eta bihotz garbiz jarraitzen bagatzaizkio, uneren batean, nahitaez, beragatik sufrituko dugu. Beharbada, onespenik eza, burla eta sasilagunen baten galera jasango ditugu, kristau baten ondoan joateak “irudi txarra” eman baitezake; ez dago modan. Edozein kasutan, gure sufrimendua oso txikia izango da, Ebanjelioaren alde, Jesus defendatzearren, bizia eman zuten haienarekin konparatuz gero.

IRAKURGAIA: Oinatzak

Gau batean egin nuen amets Jainkoarekin hondartzatik zehar paseatzen ari nintzela. Bitartean, zeruan, nire bizitzako eszena asko ikus nitzakeen.

Eszenak pasatu ahala, oinatz batzuk ikusten nituen harea gainean.

Konturatu nintzen, orduan, batzuetan pare bi agertzen zirela; beste batzuetan, bat bakarrik.

Honek biziki kezkatu ninduen, ohartu nintzelako oinatz-pare bakarra nire bizitzako aldirik latzenetan eta tristeenetan, benetan sufritzen ari nintzenean, agertzen zela.

Jainkoari galdetzea erabaki nuen:

“Jauna, zuk esan zenidan zuri jarraitzea erabakitzen banuen, beti izango zinela nirekin, beti izango zintudala bidelagun. Hala ere, igarri dut nire bizitzako une latzenetan, zailtasun eta arazo gehien izan ditudanean, oinatz-pare bat bakarrik egon dela harea gainean. Ez dut ulertzen zergatik, zure beharrik handienean egon naizenean, bertan behera utzi eta abandonatu nauzun”.

Jaunak begietara begiratu eta esan zidan:

“Ene semea, maite zaitut eta sekula ez zaitut abandonatu. Larrialdi eta estualdietan, zuk oinatz-pare bakarra ikusi duzun horietan, nik neure besoetan eraman zaitut”.

EBANJELIOA: Mateo 5,…

«Zorionekoak Jainkoaren nahia betetzeagatik erasotuak, haiek baitute Jainkoa errege. «Zorionekoak zuek, niregatik madarikatuko zaituztetenean, erasoka eta gezurrez gaizki-esaka erabiliko zaituztetenean. Poz zaitezte eta alaitu, handia izango baita zuen saria zeruan».

GOGOETARAKO

Egoera latz edo zailetan, Jesusen mezua defendatzearren, nola erreakzionatu dugu? Kostatzen zaigu Jesusi buruz hitz egitea? Ausartak eta kementsuak gara Jesusi buruz hitz egiteko?

Egunen batean, ona eta zintzoa zarelako, Jainkoaren aginduak betetzen dituzulako, errezatu, Jesusi buruz hitz egin eta beronek irakatsi ziguna defendatzen duzulako,… zutaz gaizki hitz egiten badute, burla egiten badizute, seinalatzen bazaituzte,… poz zaitez, Jainkoak saria emango baitizu zeruan.

BIDEOAK

https://www.youtube.com/watch?v=T-DlMhpspSs
https://www.youtube.com/watch?v=QSjfnAyObRY
https://www.youtube.com/watch?v=oBwyDgHtLck
https://www.youtube.com/watch?v=vs1RhBAXecg

OTOITZA

Jesus Jauna,
gure laguna zarelako,
beti gure ondoan zaudelako,
eskatzen dizut laguntzeko kementsu izaten,
gauzak ondo egiten,
besteekin ondo jokatzen.